Проекти в България

България е разположена на стратегическо географско местоположение в югоизточна Европа. През страната преминават 5 паневропейски транспортни коридора, които осигуряват директен достъп до големи пазари като Европейски съюз, Русия, Турция и Близкия изток. На изток България граничи с Черно море – важна икономическа връзка, чрез разположените в тази зона големи пристанища.

DAN 1
спокойният градски живот
DAN
спокойният градски живот

София

столицата и най-големият град в България, представлява основният финансов, образователен, културен, бизнес и търговски център в страната. Населението надвишава 1,3 милиона. Икономиката на града се развива значително, като според Best-performing Cities, Europe 2017, Milken Institute градът се нарежда сред първите 10.

София е едно от най-предпочитаните места в България. Проучване на Colliers International през 2019 определя средна пазарна цена за апартаменти с две спални в диапазона от €145 000 до €180 000, а за апартаменти с три спални – от €210 000 до €250 000. През последните години се наблюдава засилен интерес към южните райони на града, както от местни потребители, така и от чуждестранни.

В София са разположени 23 университета и над половината от населението на града има висше образование. София осигурява висококвалифицирана работна сила и високо ниво на владеене на чужди езици, особено английски, немски, руски и френски. Нивото на безработица е най-ниското в България.

Градът има добре развита мрежа за обществен транспорт, включваща автобуси, тролейбуси, трамваи и все още разширяващ се подземен железопътен транспорт. Летището е разположено на 20 минути от центъра, а полет до повечето европейски дестинации би отнел по-малко от 3 часа.

България, и в частност София, предлага много ниски корпоративни данъци при ставка от 10%. Освен това компаниите, регистрирани в България, имат достъп до еврофондове. Поради тези причини все повече фирми предоставят изнесено услугите си от територията на България, много от тях в IT, HR и финансовия сектор.